Mantrachanting og meditasjonsmusikk med Radical Devotion på Oslo Yogafestival 2022

Lørdag 29 Januar
19:00-20:30

https://yogafestivalen.no/program/fysisk-festival/

Mantrachanting og meditasjonsmusikk med Radical Devotion på Oslo Yogafestival 2022

Lørdag 29 Januar 19:00-20:30

https://yogafestivalen.no/program/fysisk-festival/